nedeľa, 14.júl 2024

Vážení priaznivci značky SAAB

Cieľom občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA je spájanie príjemného s užitočným. Príjemným je bezpochyby stretávanie sa fanúšikov našej ikonickej značky, tým užitočným je vzájomné poskytovanie rôznych výhod, ktoré v konečnom dôsledku vyústia do toho príjemného.

Na rovnakom princípe je postavený systém klubových členských príspevkov. Peniaze z členských príspevkov sa využívajú výhradne na financovanie klubovej činnosti, napríklad nákladov spojených so zabezpečením zrazov alebo prevádzku internetovej stránky. Kvalitnejší zraz pritiahne viac účastníkov a tým sa vytvára atraktívna platforma pre sponzorov. S ich pričinením sa klub posunie na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Jednou z podmienok členstva v klube je uhradenie členského príspevku, aktuálne vo výške 20 Eur na kalendárny rok. S členstvom v klube sú spojené rôzne výhody. Okrem zliav poskytovaných partnermi klubu sú to rôzne benefity na pravidelných ročných zrazoch klubu. Členovia klubu sa tiež môžu aktívne podieľať na chode klubu, majú právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení združenia, majú hlasovacie právo a právo kandidovať na jednotlivé funkcie v zmysle stanov združenia. Taktiež môžu na tejto stránke uverejňovať fotky svojich áut. Úhrada členského príspevku je tak prínosom nie len pre samotného člena klubu, ale súčasne vytvára predpoklady kvalitnejšej a rôznorodejšej klubovej činnosti.

Tešíme sa na mnoho príjemne strávených spoločných chvíľ.

Prezídium SAAB CLUB SLOVAKIA