piatok, 21.jún 2024
ÚvodUncategorized2 % z vašich daní

2 % z vašich daní

-

Milí SAABisti,

aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o podporu SAAB CLUB SLOVAKIA dvoma, resp. jedným percentom z Vašich daní.

Dôležitými termínmi sú:
31. 3. 2021, resp. 30. 6. 2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré samy podávajú daňové priznanie a pre právnické osoby – v daňovom priznaní sa poukazujú aj 2 % (1 %) z dane

30. 4. 2021 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).
 
Identifikátory klubu sú nasledujúce:
Názov: SAAB CLUB SLOVAKIA
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Partizánska 1250/3, 811 03 Bratislava
IČO: 31 755 631
 
Postup na poukázanie 2 % z daní v prípade, že ste ZAMESTNANEC, je nasledujúci:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate  2 % z Vašej zaplatenej dane.
 2. Doplňte do predvyplneného Vyhlásenia všetky potrebné údaje vrátane sumy, ktorú chcete nášmu občianskemu združeniu poukázať.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 4. 2021 na daňový úrad – adresu miestne príslušného daňového úradu nájdete TU.

 
Ak v tomto roku podáte daňové priznanie ako FYZICKÁ OSOBA na daňový úrad SAMA/SÁM, postup na poukázanie 2 % z daní je nasledujúci:

 1. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane.
 2. V príslušnom daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa (SAAB CLUB SLOVAKIA). Údaje o SAAB CLUB SLOVAKIA, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v tomto článku.
 3. Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Daňový úrad neoznamuje poukázanú sumu, len základné údaje o osobe, ktorá nám 2 % z daní poukázala. 
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do potrebného termínu (u väčšiny daňovníkov do 31. 3. 2021) na svoj daňový úrad (podľa Vášho bydliska – miestne príslušný daňový úrad nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 
Pre PRÁVNICKÉ OSOBY je postup na poukázanie 2 %, resp. 1 % z daní nasledujúci:

 1. Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby (to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech SAAB CLUB SLOVAKIA, minimálna suma je 8 €).

POZOR:
a) Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) NEDAROVALA peňažné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
b) Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) DAROVALA peňažné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľa.
 • Údaje o SAAB CLUB SLOVAKIA, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v tomto článku.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu občianskemu združeniu, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Daňový úrad neoznamuje poukázanú sumu od konkrétneho daňovníka, len uvedené údaje o osobe, ktorá nám 1 % (2 %) z daní poukázala.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v termíne na podanie daňového priznania na svoj daňový úrad (zvyčajne podľa sídla právnickej osoby – miestne príslušný daňový úrad nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícii ekonóm združenia, ktorého nájdete v kontaktoch na našej stránke.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.


Váš SAAB CLUB SLOVAKIA

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno

Milí SAABisti,

aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o podporu SAAB CLUB SLOVAKIA dvoma, resp. jedným percentom z Vašich daní.

Dôležitými termínmi sú:
31. 3. 2021, resp. 30. 6. 2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré samy podávajú daňové priznanie a pre právnické osoby – v daňovom priznaní sa poukazujú aj 2 % (1 %) z dane

30. 4. 2021 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).
 
Identifikátory klubu sú nasledujúce:
Názov: SAAB CLUB SLOVAKIA
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Partizánska 1250/3, 811 03 Bratislava
IČO: 31 755 631
 
Postup na poukázanie 2 % z daní v prípade, že ste ZAMESTNANEC, je nasledujúci:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate  2 % z Vašej zaplatenej dane.
 2. Doplňte do predvyplneného Vyhlásenia všetky potrebné údaje vrátane sumy, ktorú chcete nášmu občianskemu združeniu poukázať.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 4. 2021 na daňový úrad – adresu miestne príslušného daňového úradu nájdete TU.

 
Ak v tomto roku podáte daňové priznanie ako FYZICKÁ OSOBA na daňový úrad SAMA/SÁM, postup na poukázanie 2 % z daní je nasledujúci:

 1. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane.
 2. V príslušnom daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa (SAAB CLUB SLOVAKIA). Údaje o SAAB CLUB SLOVAKIA, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v tomto článku.
 3. Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Daňový úrad neoznamuje poukázanú sumu, len základné údaje o osobe, ktorá nám 2 % z daní poukázala. 
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do potrebného termínu (u väčšiny daňovníkov do 31. 3. 2021) na svoj daňový úrad (podľa Vášho bydliska - miestne príslušný daňový úrad nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 
Pre PRÁVNICKÉ OSOBY je postup na poukázanie 2 %, resp. 1 % z daní nasledujúci:

 1. Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby (to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech SAAB CLUB SLOVAKIA, minimálna suma je 8 €).

POZOR:
a) Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) NEDAROVALA peňažné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
b) Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) DAROVALA peňažné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľa.
 • Údaje o SAAB CLUB SLOVAKIA, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v tomto článku.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu občianskemu združeniu, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Daňový úrad neoznamuje poukázanú sumu od konkrétneho daňovníka, len uvedené údaje o osobe, ktorá nám 1 % (2 %) z daní poukázala.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v termíne na podanie daňového priznania na svoj daňový úrad (zvyčajne podľa sídla právnickej osoby - miestne príslušný daňový úrad nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícii ekonóm združenia, ktorého nájdete v kontaktoch na našej stránke.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.


Váš SAAB CLUB SLOVAKIA