piatok, 21.jún 2024
ÚvodUncategorizedPodporte sa 2 % z vašich daní

Podporte sa 2 % z vašich daní

-

Milí priatelia,

aj v tomto roku si vás dovoľujeme požiadať o podporu SAAB CLUB SLOVAKIA dvoma, resp. jedným percentom z Vašich daní.

Dôležitými termínmi sú:
1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré samy podávajú daňové priznanie a pre právnické osoby – v daňovom priznaní sa poukazujú aj 2 % (1 %) z dane
30. 4. 2018 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).
 
Identifikátory klubu sú nasledovné:
Názov: SAAB CLUB SLOVAKIA
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Partizánska 3, 811 03 Bratislava
IČO: 31 755 631
 
Postup na poukázanie 2 % z daní v prípade, že ste zamestnanec, je nasledovný:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2 % z Vašej zaplatenej dane.
 2. Doplňte do predvyplneného Vyhlásenia všetky potrebné údaje vrátane sumy, ktorú chcete nášmu občianskemu združeniu poukázať.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 4. 2019 na daňový úrad – adresu miestne príslušného daňového úradu nájdete tu:https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost.

 
Ak v tomto roku podáte daňové priznanie ako fyzická osoba na daňový úrad sami, postup na poukázanie 2 % z daní je nasledovný:

 1. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane .
 2. V príslušnom daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa (SAAB CLUB SLOVAKIA). Údaje o SAAB CLUB SLOVAKIA, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v tomto článku.
 3. Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Daňový úrad neoznamuje poukázanú sumu, len údaje o osobe, ktorá nám 2 % z daní poukázala. 
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do potrebného termínu (u väčšiny daňovníkov do 1. 4. 2019) na svoj daňový úrad (podľa Vášho bydliska), miestne príslušný daňový úrad nájdete tu:https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 
Pre právnické osoby je postup na poukázanie 2 %, resp. 1 % z daní nasledovný:

 1. Vypočítajte si 1 % (2 %) z Vašej dane z príjmov právnickej osoby (to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech SAAB CLUB SLOVAKIA, minimálna suma je 8 €).

POZOR:
a) Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 1. 4. 2019) NEDAROVALA peňažné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
b) Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 1. 4. 2019) DAROVALA peňažné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľa.
 • Údaje o SAAB CLUB SLOVAKIA, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v tomto článku.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu občianskemu združeniu, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Daňový úrad neoznamuje poukázanú sumu od konkrétneho daňovníka, len údaje o osobe, ktorá nám 1 % (2 %) z daní poukázala.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v termíne na podanie daňového priznania na svoj daňový úrad (zvyčajne podľa sídla právnickej osoby), miestne príslušný daňový úrad nájdete tuhttps://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost), a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
V prípade akýchkoľvek otázok je vám k dispozícii ekonóm združenia, ktorého nájdete v kontaktoch na tejto stránke.


Vopred vám veľmi pekne ďakujeme!


Váš SAAB CLUB SLOVAKIA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno

Milí priatelia,

aj v tomto roku si vás dovoľujeme požiadať o podporu SAAB CLUB SLOVAKIA dvoma, resp. jedným percentom z Vašich daní.

Dôležitými termínmi sú:
1. 4. 2019, resp. 1. 7. 2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré samy podávajú daňové priznanie a pre právnické osoby – v daňovom priznaní sa poukazujú aj 2 % (1 %) z dane
30. 4. 2018 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).
 
Identifikátory klubu sú nasledovné:
Názov: SAAB CLUB SLOVAKIA
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Partizánska 3, 811 03 Bratislava
IČO: 31 755 631
 
Postup na poukázanie 2 % z daní v prípade, že ste zamestnanec, je nasledovný:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2 % z Vašej zaplatenej dane.
 2. Doplňte do predvyplneného Vyhlásenia všetky potrebné údaje vrátane sumy, ktorú chcete nášmu občianskemu združeniu poukázať.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 4. 2019 na daňový úrad – adresu miestne príslušného daňového úradu nájdete tu:https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost.

 
Ak v tomto roku podáte daňové priznanie ako fyzická osoba na daňový úrad sami, postup na poukázanie 2 % z daní je nasledovný:

 1. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane .
 2. V príslušnom daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa (SAAB CLUB SLOVAKIA). Údaje o SAAB CLUB SLOVAKIA, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v tomto článku.
 3. Ak chcete, aby nám daňový úrad oznámil, že ste nám zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Daňový úrad neoznamuje poukázanú sumu, len údaje o osobe, ktorá nám 2 % z daní poukázala. 
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do potrebného termínu (u väčšiny daňovníkov do 1. 4. 2019) na svoj daňový úrad (podľa Vášho bydliska), miestne príslušný daňový úrad nájdete tu:https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 
Pre právnické osoby je postup na poukázanie 2 %, resp. 1 % z daní nasledovný:

 1. Vypočítajte si 1 % (2 %) z Vašej dane z príjmov právnickej osoby (to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech SAAB CLUB SLOVAKIA, minimálna suma je 8 €).

POZOR:
a) Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 1. 4. 2019) NEDAROVALA peňažné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
b) Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 1. 4. 2019) DAROVALA peňažné prostriedky vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľa.
 • Údaje o SAAB CLUB SLOVAKIA, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v tomto článku.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu občianskemu združeniu, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Daňový úrad neoznamuje poukázanú sumu od konkrétneho daňovníka, len údaje o osobe, ktorá nám 1 % (2 %) z daní poukázala.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v termíne na podanie daňového priznania na svoj daňový úrad (zvyčajne podľa sídla právnickej osoby), miestne príslušný daňový úrad nájdete tuhttps://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost), a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
V prípade akýchkoľvek otázok je vám k dispozícii ekonóm združenia, ktorého nájdete v kontaktoch na tejto stránke.


Vopred vám veľmi pekne ďakujeme!


Váš SAAB CLUB SLOVAKIA