nedeľa, 16.jún 2024
ÚvodVšeobecnéOznam o zvolaní valného zhromaždenia

Oznam o zvolaní valného zhromaždenia

-

Vážení členovia občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA.
V zmysle stanov občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA zvolávam na 15.11.2012 zasadnutie valného zhromaždenia.
Miesto
Sídlo združenia na adrese Kutlíkova 17, budova Technopolu, 3. poschodie, miestnosť 308
Čas
Prezentácia o 17.00
Program
– prezentácia
– zhodnotenie činnosti združenia v roku 2012
– správa o finančnom stave
– voľba členov prezídia
– plán akcií na rok 2013
– diskusia (návrhy a podnety členov valného zhromaždenia)
– uznesenie
– záver
Podľa stanov občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA má právo zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia  každý riadny člen združenia.
Ing. Roman  U l í k
prezident združenia
Predchádzajúci článok
Ďalší článok
Vážení členovia občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA. V zmysle stanov občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA zvolávam na 15.11.2012 zasadnutie valného zhromaždenia.
Miesto Sídlo združenia na adrese Kutlíkova 17, budova Technopolu, 3. poschodie, miestnosť 308 Čas Prezentácia o 17.00 Program - prezentácia - zhodnotenie činnosti združenia v roku 2012 - správa o finančnom stave - voľba členov prezídia - plán akcií na rok 2013 - diskusia (návrhy a podnety členov valného zhromaždenia) - uznesenie - záver Podľa stanov občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA má právo zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia  každý riadny člen združenia. Ing. Roman  U l í k prezident združenia