utorok, 21.máj 2024
ÚvodVšeobecnéOznam o zvolaní valného zhromaždenia.

Oznam o zvolaní valného zhromaždenia.

-

Vážení členovia občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA.
V zmysle stanov občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA zvolávam na 25.11.2011 zasadnutie valného zhromaždenia.
Miesto
Sídlo združenia na adrese Kutlíkova 17, budova Technopolu, 3. poschodie, miestnosť 308
Čas
Prezentácia o 17.00
Program
– prezentácia
– zhodnotenie činnosti združenia v roku 2011
– správa o finančnom stave
– informácia o registrácii združenia ako príjemcu 2% daňového príspevku
– plán akcií na rok 2012
– diskusia
– uznesenie
– záver
Podľa stanov občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA má právo zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia  každý riadny člen združenia.
 
Ing. Roman  U l í k
prezident združenia
Vážení členovia občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA. V zmysle stanov občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA zvolávam na 25.11.2011 zasadnutie valného zhromaždenia.
Miesto Sídlo združenia na adrese Kutlíkova 17, budova Technopolu, 3. poschodie, miestnosť 308 Čas Prezentácia o 17.00 Program - prezentácia - zhodnotenie činnosti združenia v roku 2011 - správa o finančnom stave - informácia o registrácii združenia ako príjemcu 2% daňového príspevku - plán akcií na rok 2012 - diskusia - uznesenie - záver Podľa stanov občianskeho združenia SAAB CLUB SLOVAKIA má právo zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia  každý riadny člen združenia.   Ing. Roman  U l í k prezident združenia