nedeľa, 14.júl 2024
ÚvodVšeobecnéŤažké chvíle pokračujú.

Ťažké chvíle pokračujú.

-

Štátna agentúra pre vymáhanie pohľadávok /Dept Enforcement Agency – DEA/ má dnes začať s procesom vymáhania 620.000,-USD.
AR-110819935Pokiaľ SAAB Automobile AB  nezaplatí pohľadávku, DEA zmrazí dostupné aktíva automobilky. Suma zahŕňa predovšetkým pohľadávku firmy Kongsberg Automotive AB, nórskeho výrobcu dielov pre konštrukciu sedadiel. Menšia časť sumy predstavuje dlh voči švédskej konzultačnej firme Infotiv AB. Posledný termín na úhradu pohľadávky bol stanovený na 16.8.2011. Eric Geers celú záležitosť odmietol komentovať a tak sa zatiaľ nepodarilo zistiť, či nastal v celej záležitosti posun.
Majiteľ automobilky firma Swedish Automobile NV emitoval 4 milióny nových akcií, ktoré v pondelok predal fondu GEM Global Yield Fund Ltd. Môžeme sa len domnievať, že tento krok bol vyvolaný angažovaním štátnej agentúry. Podľa jej divízneho riaditeľa Hansa Ryberga by inkasný proces v podobe zmrazenia aktív dlžníka mohol trvať jeden až tri mesiace. Doplnil, že ďalšia suma vo výške 792.200,-USD bude splatná do týždňa.
Zdroj: J35
Štátna agentúra pre vymáhanie pohľadávok /Dept Enforcement Agency – DEA/ má dnes začať s procesom vymáhania 620.000,-USD.
AR-110819935Pokiaľ SAAB Automobile AB  nezaplatí pohľadávku, DEA zmrazí dostupné aktíva automobilky. Suma zahŕňa predovšetkým pohľadávku firmy Kongsberg Automotive AB, nórskeho výrobcu dielov pre konštrukciu sedadiel. Menšia časť sumy predstavuje dlh voči švédskej konzultačnej firme Infotiv AB. Posledný termín na úhradu pohľadávky bol stanovený na 16.8.2011. Eric Geers celú záležitosť odmietol komentovať a tak sa zatiaľ nepodarilo zistiť, či nastal v celej záležitosti posun. Majiteľ automobilky firma Swedish Automobile NV emitoval 4 milióny nových akcií, ktoré v pondelok predal fondu GEM Global Yield Fund Ltd. Môžeme sa len domnievať, že tento krok bol vyvolaný angažovaním štátnej agentúry. Podľa jej divízneho riaditeľa Hansa Ryberga by inkasný proces v podobe zmrazenia aktív dlžníka mohol trvať jeden až tri mesiace. Doplnil, že ďalšia suma vo výške 792.200,-USD bude splatná do týždňa. Zdroj: J35