štvrtok, 20.jún 2024
ÚvodVšeobecnéNajnovšie informácie o finančnom vývoji – 17. týždeň

Najnovšie informácie o finančnom vývoji – 17. týždeň

-

Prinášame stručný výpočet aktuálnych udalostí týkajúcich sa finančnej situácie SAAB Automobile AB.
 1. Z dôvodu nevyplatenia dodávok dielov je výroba zastavená od konca minulého mesiaca.
 2. Pre čerpanie úveru zo zdrojov Vladimíra Antonova je potrebný súhlas EIB so založením hnuteľného a nehnuteľného majetku SAAB Automobile AB v prospech Vladimíra Antonova.
 3. Predpokladaná výška úveru je 30 mil. EUR.
 4. Victor Muller vyhlásil: „Čakáme na biely dym z EIB“.
 5. Finančné prostriedky majú byť použité na vyplatenie záväzkov za dodávky dielov. Reálny nábeh výroby sa odhaduje na jeden týždeň po vykonaní platby.
 6. Majetok firmy je založený v prospech švédskej vlády cez Národný dlhový úrad ako aktíva za štátnu garanciu pôžičky 400 mil. EUR od EIB.
 7. Vláda prisľúbila súhlas s prevodom majetku SAAB Automobile AB v prospech Vladimíra Antonova.
 8. Eva Srejber z EIB /vice-chairman/ vyhlásila pre Dagens Industri, že EIB v princípe súhlasí s takýmto riešením za predpokladu splnenia dodatočných podmienok.
 9. Podľa týchto podmienok je nevyhnutný oficiálny súhlas GM ako držiteľa preferenčných akcií, švédskej vlády a Národného dlhového úradu. Ďalej EIB požaduje splatenie už vyčerpanej časti úveru /217 mil. EUR/ do 90 dní od uskutočnenia celej transakcie.
 10. EIB podmieňuje svoj súhlas založením len čiastkového majetku v prospech Vladimíra Antonova.
 11. Úver z EIB by sa znížil z pôvodných 400 mil. EUR na 280 mil. EUR.
 12. Spyker považuje tieto podmienky za príliš tvrdé a spochybňuje reálnosť ich splnenia v tak krátkom časovom horizonte.

Sledujte ďalší vývoj na www.saabclubslovakia.sk
Autor: J35

Prinášame stručný výpočet aktuálnych udalostí týkajúcich sa finančnej situácie SAAB Automobile AB.
 1. Z dôvodu nevyplatenia dodávok dielov je výroba zastavená od konca minulého mesiaca.
 2. Pre čerpanie úveru zo zdrojov Vladimíra Antonova je potrebný súhlas EIB so založením hnuteľného a nehnuteľného majetku SAAB Automobile AB v prospech Vladimíra Antonova.
 3. Predpokladaná výška úveru je 30 mil. EUR.
 4. Victor Muller vyhlásil: „Čakáme na biely dym z EIB“.
 5. Finančné prostriedky majú byť použité na vyplatenie záväzkov za dodávky dielov. Reálny nábeh výroby sa odhaduje na jeden týždeň po vykonaní platby.
 6. Majetok firmy je založený v prospech švédskej vlády cez Národný dlhový úrad ako aktíva za štátnu garanciu pôžičky 400 mil. EUR od EIB.
 7. Vláda prisľúbila súhlas s prevodom majetku SAAB Automobile AB v prospech Vladimíra Antonova.
 8. Eva Srejber z EIB /vice-chairman/ vyhlásila pre Dagens Industri, že EIB v princípe súhlasí s takýmto riešením za predpokladu splnenia dodatočných podmienok.
 9. Podľa týchto podmienok je nevyhnutný oficiálny súhlas GM ako držiteľa preferenčných akcií, švédskej vlády a Národného dlhového úradu. Ďalej EIB požaduje splatenie už vyčerpanej časti úveru /217 mil. EUR/ do 90 dní od uskutočnenia celej transakcie.
 10. EIB podmieňuje svoj súhlas založením len čiastkového majetku v prospech Vladimíra Antonova.
 11. Úver z EIB by sa znížil z pôvodných 400 mil. EUR na 280 mil. EUR.
 12. Spyker považuje tieto podmienky za príliš tvrdé a spochybňuje reálnosť ich splnenia v tak krátkom časovom horizonte.
Sledujte ďalší vývoj na www.saabclubslovakia.sk Autor: J35